Modelowanie systemów<br>informatycznych

Modelowanie systemów
informatycznych

Modelowanie systemów, to określone w kategoriach inżynierii informatycznej. Przedstawienie za pomocą specjalnej notacji, najważniejszych cech rozwijanego lub planowanego systemu informatycznego. Dzięki modelom UML, projektowanie i implementacja kodu staje się łatwiejsza i zrozumiała dla wszystkich.

Na naszym pokładzie, mamy również laboratorium, w którym pracują świetni specjaliści zajmujący się tworzeniem planów i modelowaniem systemów. To dzięki nim, osiągamy to, co najlepsze w systemach informatycznych, czyli profesjonalna JAKOŚĆ.

Projekty Architektury Informatycznej

Projekty Architektury Informatycznej

Charakteryzują się pełnym pokryciem funkcjonalności, z tymi planowanych na początku! Klient otrzymuje to co chce, ponieważ zespół analityków, architektów i designerów nad wszystkim czuwa. To tutaj wykrywamy zagrożenia, doradzamy i wspólnie planujemy podróż. Zbudujemy dla Ciebie takie narzędzia, z którymi na pewno osiągniesz swój cel, unikając zagrożeń i kosztów. Najwięcej doświadczenia mamy z projektowaniem nowych funkcjonalności, projektami typu Start-up oraz doradztwem z zakresu użycia technologii innowacyjnych takich jak np. Blockchain, Internet of Values, Internet of Things, Smart Cities, czy analizy zastosowania takich technologii jak Fi-WARE. Mamy styczność z nowoczesnymi technologiami i stale przyglądamy się wschodzącym rozwiązaniom. Dlatego jeżeli potrzebujesz innowacyjności w projekcie, bardzo dobrze trafiłeś.

Diagram Przypadków Użycia, Inżynieria Oprogramowania

Diagram Przypadków Użycia (Use-Case Diagram) - który opisuje w jaki sposób użytkownicy będą używali systemu. Może służyć zarówno do pokazywania przypadków użycia planowanych systemów, jak i pokazania przypadków istniejącego systemu np. po to, żeby go ulepszyć.

Diagram Wymagań, Projektowanie Architektury Oprogramowania

Diagram wymagań - który opisuje wykryte w projekcie wymagania, które projekt musi spełnić oraz zalezności pomiedzy wymaganiami.

Do wstępnych analiz używamy zaawansowanego ankietowania interesariuszy projektu, kart CRC - przykład analizowania modeli klas, które są wykrywane w opisach i wymaganiach projektu, opisywanie zależnosci pomiędzy modelami, odpowiedzialności klas. Przy pełnej Analizie wykorzystujemy większą ilość modeli UML takich jak interakcji, przepływu zdarzeń, klas - aż do poziomu wygenerowania przykładowego kodu który odzwierciedla ogólny widok architektury. Przy dłuższej współpracy, możliwe jest iteracyjne projektowanie modułów oprogramowania z większą szczegółowością. Modele które wytwarzamy nie są zbyt szczegółowe na początku projektu, bardzo dobrze odzwierciedlają wymagania oraz są elastyczne. Dopiero na etapach przyrostu iteracji modele są rozwijane do wyższego poziomu szczegółowości w ten sposób możliwe jest reagowanie na zmiany.

W skład oferty specjalistów inżynierii oprogramowania wchodzi:

  • Modelowanie UML na różnym poziomie szczegółowości
  • Analiza i wyselekcjonowanie wymagań UML
  • Rozwój, optymalizacja wymagań
  • Doradztwo z zakresu wytwarzania oprogramowania
  • Modelowanie systemów informatycznych
  • Podstawowy model, diagram use-case, diagram komponentów sekwencji na poziomie ogólnym
  • Zaawansowana Analiza techniczna ze szczegółowymi opisami przypadków użycia
  • Tworzenie dokumentacji technicznych
  • Inżynieria wsteczna - tworzenie diagramów na podstawie analizy istniejącego oprogramowania
  • Reengineering, czyli analiza i informatyzowanie czynności
  • Analiza i tworzenie procesów BPMN
  • Projektowanie rozwiązania procesów BPMN
  • Informatyzacja procesów poprzez wykonanie oprogramowania
  • Ankietowanie Interesariuszy, wydobywanie cyfryzowanych czynności
  • Tworzenie planu i harmonogramu pracy zespołu IT
  • Projektowanie harmonogramu GANTT’a
  • Planowanie kamieni milowych
  • Określanie budżetu projektu od strony technicznej
  • Dokumentacja techniczna, opisy techniczne na potrzeby pozyskiwania dotacji unijnych
  • Techniczne opisy systemów planowanych do wdrożenia
  • Planowanie i podział zadań na poziomy technologiczne
  • Planowanie działań zespołu badawczo rozwojowego (B+R)
  • Pomoc z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych na potrzeby badawczo rozwojowe
  • Pozyskiwanie Know-How, wytwarzanie dokumentacji Know-How, dostarczanie rozwiązań
  • Analizy Know-How - wykonywanie wysokiej jakości dokumentacji Know-How
  • Opracowania dokumentacji technicznych dla Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) zgodnie z obowiązującym wzorem Dokumentacji Technicznej
  • Doradztwo z zakresu nowoczesnych technologii
  • Doradztwo z zakresu użycia nowoczesnych technologii
  • Doradztwo z zakresu użycia technologii Blockchain oraz zastosowania Inteligentnych Kontraktów w procesach
  • Doradztwo z zakresu Inżynierii Oprogramowania UML i BPMN
  • Doradztwo z zakresu podniesienia Innowacyjności projektu już od poziomu pomysłu
  • Doradztwo z zakresu tokenizacji przedsiębiorstwa, projektu
  • Doradztwo z zakresu PSA Prostych Spółek Akcyjnych w kontekście tokenizacji i Blockchain

   

   

  Czym się zajmujemy

  Kontakt z Nostromo. Odbiór...

  • ul. Zamkowa 3A, biuro nr 11, 43-400 Cieszyn
  • +48 509 485 448 (PL)
  • +48 791 139 005 (PL)
  • +420 792 389 846 (CZ)
  • info@nostromoit.com