System hotelarski składa się z następujących modułów:

 

 

Aplikacje desktopowe

Modul pokojů a hostů

Silnik rezerwacyjny umożliwia opis typów pokoi m.in. charakterystyki, udogodnień, wyposażenia, a także dodawanie zdjęć poszczególnych typów pokoi. Pozwala na łatwe edytowanie treści jaka wyświetla się w silniku rezerwacji.
Daje również możliwość określenia ilości pokoi danego typu. Szczegółowy opis poszczególnych pokoi, z możliwością wyszukiwania po słowach kluczowych, ułatwia podczas rezerwacji dokonywanej za pośrednictwem recepcji dobór pokoju zgodnie z życzeniami klienta. Ponadto, przy każdym z pokoi istnieje możliwość zaznaczenia, czy można wstawić łóżeczko turystyczne. Silnik pozwala również na określenie wielu wariantów dotyczących ilości łóżek oraz dostawek w danym typie pokoi. System umożliwia określenie typów gości (dorośli oraz dzieci) wraz z przypisaniem odpowiednio łóżka lub dostawki, a także różnych stawek cenowych za pobyt.

Moduł plany cenowe

Silnik rezerwacyjny pozwala na stworzenie wielu planów cenowych oraz zdefiniowanie różnych parametrów dla planów cenowych.
Dla podstawowego planu cenowego możliwość określenia barów cenowych (stawek) z uwzględnieniem podziału na typy pokoi i typy gości. Pozostałe plany cenowe obliczane są dynamicznie z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej łatwe kopiowanie stawek z jednego planu do drugiego.

W planach cenowych można określić:

  • Termin obowiązywania planu
  • Zakres usług (opcji dodatkowych)
  • Rodzaj usługi/usług, której dotyczy plan (nocleg, opcje dodatkowe, pakiety lub konkretny pakiet)
  • Typu pokoi objętych planem
  • Minimalną i/lub maksymalną kwotę rezerwacji dla danego planu
  • Minimalny i/lub maksymalny czas pobytu
  • Dostępność planu cenowego w zależności od First Minute i Last Minute.

System umożliwia zdefiniowanie różnych parametrów dla planów cenowych, takich jak: polityka anulowania, polityka płatności, polityka dotycząca dzieci, zadatki. Dla każdego z planów cenowych można określić odrębne stawki lub dodatkowe reguły obowiązywania, tj. usługi z danego planu jakich dotyczy, typy pokoi i/lub pakiet/pakiety jakich dotyczy, wysokości oraz rodzaju rabatu lub dopłaty, możliwości łączenia z innymi rabatami, obowiązywania w zależności od obłożenia hotelu (również obłożenia z podziałem na typy pokoi), ilości pokoi jakiej dotyczy, a także długości pobytu, First Minute i Last Minute, zakresu dat dla obowiązywania reguły.

Aplikacje desktopowe

 

System pozwala również na ustawienie restrykcji dostępności tj. min. stay, max stay, closed to arrival, closed to departure, stop sell, dotyczących danego planu cenowego lub planu cenowego/typu pokoi lub pakietu lub całego hotelu dla dowolnie wybranego okresu.

Aplikacje desktopowe

Moduł pakiety

Silnik rezerwacyjny pozwala na tworzenie ofert specjalnych (pakietów) oraz łączenie pobytów w ramach pakietów z pobytem w ramach przyporządkowanego planu cenowego.
System umożliwia tworzenie pakietów na konkretną ilość dni lub z przedziałem czasowym z możliwością określenia stawki w zależności od długości pobytu. Ustawienia pozwalają na ewentualne wyłączenie innych ofert podczas sprzedaży pakietów, łączenie różnych pakietów w ramach pobytu w jednym apartamencie/pokoju, a także na określenie okresu obowiązywania, turnusów lub dni tygodnia w jakich dany pakiet obowiązuje (łatwe wyłączenie weekendów z oferty pakietu).

Daje możliwość przyporządkowania typu pokoi do pakietu, a podczas ustalenia cen pakietów, określenia konkretnych stawek, a także planów cenowych oraz reguł planów cenowych. Po stworzeniu oferty: dodaniu nazwy, zdjęć, opisu i treści, określeniu kategorii, sposobu prezentacji ceny możliwy jest podgląd oferty jaki wyświetli się na stronie internetowej. Stworzone oferty są automatycznie dodawane na stronie internetowej w zakładce „Pakiety”. Ponadto możliwość stosowania cen wg geolokalizacji klienta – oferta różnych cen dla różnych regionów geograficznych (np. Specjalna oferta lub pakiet tylko dla rynku niemieckiego, która jest niedostępna w Polsce).

Opcje dodatkowe

Możliwość tworzenie opcji dodatkowych, które są przyporządkowywane do planów cenowych oraz pakietów, jak również sprzedawane przez silnik rezerwacyjny podczas dokonywania rezerwacji przez klientów.
Określenie parametrów opcji dodatkowych tj. ceny lub ceny w zależności od typu gości, sposób naliczania ceny, okres obowiązywania, dostępność, czas trwania, a także opis i zdjęcia pozwoli na ich poprawną prezentację na stronie hotelu. Dodatkową kategorią, która nie jest powiązana z rezerwacją pobytów jest sprzedaż biletów (np. do aquaparku, na koncerty), a także voucherów (pobytowych, kwotowych lub SPA).

Rabaty

Silnik rezerwacyjny daje możliwość stworzenia dodatkowych rabatów, które udostępniane są na stronie internetowej lub kierowane do wybranych klientów/partnerów w formie kodu rabatowego.
System pozwala na określenie wielu parametrów rabatów tj. typ (procentowy, czy kwotowy) i wysokości rabatu, termin rezerwacji oraz pobytu, a także dni tygodnia przy jakich będzie obowiązywał, usługi jakich będzie dotyczył, minimalnej kwoty, ilości osób, długości pobytu przy jakim zostanie naliczony.

Aplikacje desktopowe
Aplikacje desktopowe

W przypadku dostępnych we wskazanym terminie pakietów silnik. Przedstawia je jako ofertę alternatywną. W przypadku braku dostępnych miejsc we wskazanym terminie system wskazuje oferty alternatywne (pakiety lub wolne pokoje dostępne w najbliższym terminie). Podczas rezerwacji pakietów klient wybiera pakiet (ofertę specjalną), którym jest zainteresowany i wprowadza niezbędne kryteria pobytu (termin, ilość osób dorosłych oraz dzieci wraz z ich wiekiem). Silnik przedstawia dostępne opcje pokoi i planów cenowych we wskazanym pakiecie, a w przypadku dostępności również innych pakietów we wskazanym terminie umożliwi połączenie pakietów w ramach pobytu w jednym apartamencie/pokoju.

W trakcie dokonywania rezerwacji klient może zakupić również dodatkowe usługi (opcje dodatkowe), których dostępność zostaje określona w silniku rezerwacyjnym. Wybieranie przez klienta terminu rezerwacji jest ułatwione poprzez korzystanie z dynamicznego kalendarza (o zasięgu 2 miesięcy) gdzie goście mogą zobaczyć dostępność lub jej brak, ceny, a także dodatkowe restrykcje tj. minimum pobytu oraz sprzedaż tylko pakietów w określonym terminie i mogą bezpośrednio z kalendarza wybrać datę przyjazdu i wyjazdu. Po dokonaniu ostatecznej rezerwacji na koncie klienta dostępne będzie podsumowanie, zawierające niezbędne dla gości informację tj. Termin przyjazdu, typ pokoju, opcje dodatkowe, informację o cenie z rozbiciem na wszystkie osoby objęte rezerwacją, informację dotyczące wysokości oraz terminu płatności zadatku.

Channel Manager

Połączenie z Channel Managerem umożliwia łatwe zarządzanie dostępnością allotmentu do zewnętrznych kanałów sprzedażowych. Pozwala na ustalenie dostępności poszczególnych typów pokoi (procentowo lub ilościowo) udostępnianych do Channel Managera, a także łatwe wyłączenie przekazywanego allotmentu.
Ponadto, podczas kończącej się dostępności przekazywanej przez Channel Managera system wysyła do hotelu wiadomość e-mail. Rezerwacje, kalkulacje pobytu. Silnik umożliwia klientom dokonanie w krótkim czasie rezerwacji online pokoi oraz pakietów pobytowych. Podczas rezerwacji pokoi, po określeniu kryteriów poszukiwań tj. termin planowanego pobytu, ilość pokoi (maksymalnie 5), ilość osób dorosłych oraz dzieci (wraz z ich wiekiem), system znajduje odpowiednie oferty i przedstawia w pierwszej kolejności wolne pokoje zgodnie z obowiązującymi planami cenowymi, a także pokoje potencjalnie dostępne z opcją na zapytanie.

Powyższe dane zawarte są również w e-mailu z potwierdzeniem rezerwacji. Od strony recepcji widok listy rezerwacji rozpoczynających się w najbliższym terminie oraz kończących się w danym dniu ułatwia organizację pracy. Podczas tworzenia rezerwacji oraz kalkulacji pobytu przez recepcję silnik przechodzic do widoku „jak na stronie internetowej”, gdzie po wprowadzeniu parametrów niezbędnych do dokonania rezerwacji/kalkulacji tj. termin pobytu, ilość pokoi, ilość osób dorosłych oraz dzieci (wraz z ich wiekiem), system wyświetla wyniki z dodatkową możliwością wyboru konkretnego pokoju w każdym z typów, a także możliwość wprowadzenia rabatu oraz określenie statusu rezerwacji (rezerwacja wstępna, potwierdzona, oczekiwanie na zaliczkę, kalkulacja pobytu), od którego zależy treść wysyłanych do klienta oraz hotelu wiadomości e-mail.

Wszystkie rezerwacje/kalkulacje są potwierdzone e-mailem wysyłanym zarówno do klienta, jak i hotelu. Powiadomienia e-mailem są wysyłane podczas „porzucenia” rezerwacji dokonywanej na stronie (przesłanie linku umożliwiającego powrót do momentu, w którym rezerwacja została przerwana), w celu przypomnienia o płatności zadatku, terminie zbliżającego się przyjazdu, a także z prośbą o wypełnienie ankiety na zakończenie pobytu. System umożliwia blokowanie terminów w poszczególnych pokojach z możliwością umieszczenia dodatkowych informacji dla hotelu dotyczących blokady. Klient biznesowy posiada możliwość wysłania zapytania wypełniając prosty formularz, jest skierowany bezpośrednio pod wskazany adres e-mailowy. Silnik umożliwia tworzenie ofert specjalnych (pakietów) skierowanych do klientów biznesowych/grupowych, które są wyświetlone w zakładce „biznes”.

Konta klientów

Klienci logując się na swoje konto mogą przeglądać historię swoich rezerwacji, a także modyfikować lub anulować rezerwacje online, jeśli tylko restrykcje planów cenowych na to pozwalają.
Dane klientów zapisujących się do newslettera, dzięki synchronizacji API, mogą zostać eksportowane do programu e-mail marketingu (FreshMail, Sales Manago).

System pozwala również na tworzenie kont dla partnerów biznesowych z możliwością ustalenia stałych rabatów, rozliczenia okresowego (miesięcznego) oraz kierowania ofert specjalnych dla wybranego partnera.

Aplikacje desktopowe
Aplikacje desktopowe

Analizy

Moduł analiz oferuje szeroką gamę raportów, które pozwalają ocenić skuteczność strony i silnika. Raporty będzie można eksportować w formacie excel. Liczne raporty umożliwiają mierzenie i śledzenie najważniejszych danych firmy.

Konfiguracje

Językiem głównym w procesie rezerwacji jest polski, konfiguracja kolejności wyświetlania pozostałych języków jest dokonywana przez administratora. Wszystkie informacje podane do systemu rezerwacji i związane z hotelem będą mogły być ręcznie przetłumaczone. Silnik rezerwacyjny umożliwia łatwą konfigurację danych hotelu tj. regulaminy, treści potwierdzeń, ofert, ankiety, dane adresowe oraz kontaktowe, a także godziny rozpoczęcia oraz zakończenia doby hotelowej.

Promo TV

Dodatkowym modułem systemu jest promo TV, który umożliwia prezentację ofert promocyjnych, informacji dla gości na ekranach znajdujących się w hotelu. Prezentacje Promo TV są wyświetlane w wybranej przeglądarce internetowej pod wskazanym adresem URL.

Centralny system rezerwacji i zarządzanie portalem

System umożliwia wyszukiwanie oraz dokonywanie rezerwacji w grupie hoteli. Panel administratora umożliwia pozycjonowanie obiektów, a także tworzenie ofert specjalnych, nakładanie rabatów, które są dostępne jedynie na stronie portalu. Dodawanie opisów, zdjęć, lokalizacji poszczególnych hoteli pozwala na ich atrakcyjne zaprezentowanie. Ponadto centralny system rezerwacji, przy braku miejsc w danym obiekcie, pozwala na kierowanie klientów na strony innych obiektów z grupy lub na portal.

Aplikacje desktopowe
Aplikacje desktopowe

API

interfejs programowania aplikacji

Silnik rezerwacji online wraz z interfejsem programowania aplikacji (API) ma możliwość wymiany informacji z systemami zewnętrznymi, tj. systemem do zarządzania hotelem (PMS) – SpaSoft, system do mailingu – FreshMail, Sales Manago, Channel Manager – YieldPlanet oraz integracją z systemem płatności online.

Prezentacja hoteli w grupie

Portalu wraz z systemem CMS, który pozwoli w łatwy sposób zarządzać treścią i strukturą stron wszystkich hoteli w grupie. Pozwala na szybką modyfikację oraz aktualizację danych przez personel każdego z hoteli.

Daj nam znać o swoim Pomyśle

Gotów aby zacząć projekt?

Zacznij projekt